pondelok 23. septembra 2019

Hurá! Začíname...


ETwinning projekt KALEIDOSKOP bude bádateľský projekt z oblasti techniky, v ktorom vlastným bádaním pochopíme ako fungujú rôzne technické zariadenia. Budeme skúmať, ako úzko súvisí technika s javmi, ktoré popisujú prírodné vedy - fyzika, chémia, biológia... Tešíme sa na spoloný projekt s partnerskou školu v ČR so Základnou školou Frýdek-Místek,Lískovec  a Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem z PL.

Tím Šmálikovcov sa predstavuje: