streda 15. januára 2020

štvrtok 9. januára 2020

„Remeslo má zlaté dno“

...mnohokrát to platilo doslova... Pre mnohých bolo remeslo jediným zdrojom obživy.
V minulosti vznikali rôzne remeslá. Boli to predovetkým drevospracujúce a kovospracujúce remeslá, ale aj remeslá spracujúce hlinu, textil a iné.

Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu a obmedzenej deľbe práce vo vnútri dielne.
Remeselníci vyrábali rozličné predmety, ktoré slúžili ľuďom v ich každodennom živote, pri práci v domácnosti alebo hospodárstve.


streda 8. januára 2020

Vedeli ste že... Pästný klin je najstarší pracovný nástroj?

Pästný klin je všeobecne známy kamenný nástroj v staršom paleolite. Človek si ho vyrobil z pazúrika otĺkaním kameňov do listového tvaru, neskôr do hrotu.

Pazúrik - je silicit - všeobecné označenie rôznorodej skupiny usadených hornín, ktoré sú v prevažnej miere zložené z modifikácií oxidu kremičitého – jemnozrnného kremeňa, opálu a chalcedónu. Ide o tvrdé horniny s nepravidlenou štiepateľnosťou, ktoré vznikajú usadzovaním kremitých bahien, prípadne vyzrážavaním kremičitanov z vodných roztokov.

Najstaršie pracovné nástroje...


V tabuľke vidíme ako sa postupne vyvíjali prvé pracovné nástroje a kde sú jeho náleziská vo svete a na Slovensku.Zahrajme sa pexeso - Pracovný nástroj a náradie


Zahrajme sa spoločne pexeso a spoznávaj pracovné nástroje a náradie.

  1. Klikni na obrázok alebo link pod obrázkom.
  2. Vyber počet hráčov hry a pomenuj ich.
  3. Vyber úroveň náročnosti.
  4. Klikni na hrať.


Pracovný nástroj a pracovné náradie...

Pracovný nástroj je pracovný prostriedok, ktorým meníme rozmery, tvar a kvalitu materiálov. 

Pracovné náradie je pracovný prostriedok, pomocou ktorého sa upína a kontroluje materiál.

Surovina, materiál, výrobok...


Surovina je vyťažená prírodná látka alebo látkarastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

Prírodné látky sa ťažia - žula, hlina, magnetovec, železná ruda.


Látky rastlinného pôvodu - semená alebo telá rastlín...


Látky živočíšneho pôvodu - kože, parožie, ovčia srsť...


Surovina spracovaná do technicky použiteľného stavu sa nazýva materiál napr. kov vytavený z rudy, zoťaté stromy v lese, vymlátené semená rastlín...

Materiály sa spracúvajú na polovýrobky. Polovýrobok je opracovaný materiál pripravený na ďalšie spracovanie vo výrobe napr. rezivo na píle, utkaná tkanina, múka zomletá v mlyne.

Z polovýrobkov sa vyrábajú výrobky. Výrobok je predmet používaný spotrebiteľom.

Tovar je výrobok určený na predaj. napr. chlieb, topánky, tablet...