štvrtok 9. januára 2020

„Remeslo má zlaté dno“

...mnohokrát to platilo doslova... Pre mnohých bolo remeslo jediným zdrojom obživy.
V minulosti vznikali rôzne remeslá. Boli to predovetkým drevospracujúce a kovospracujúce remeslá, ale aj remeslá spracujúce hlinu, textil a iné.

Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu a obmedzenej deľbe práce vo vnútri dielne.
Remeselníci vyrábali rozličné predmety, ktoré slúžili ľuďom v ich každodennom živote, pri práci v domácnosti alebo hospodárstve.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára